GS1 XML

XML je jezik dizajniran za razmjenu informacija putem interneta. GS1 koristi XML kako bi kreirao skup standardnih poruka za GS1 EDI (Elektronska razmjena podataka).

GS1 XML poruke se mogu razmjenjivati koristeći bilo koje tehničko rješenje ili internet protokol za prenos.

Postoje mnogi XML standardi koji podržavaju procese poput naručivanja i naplate – Order to Cash (Narudžbenica, Isporuka i Plaćanje), Transportne logistike i Opskrbnih tokova.


Poruka se kreira koristeći podatke iz ERP (eng. Enterprise Resource Planning) sistema. Struktura i sadržaj poruke su definirani GS1 XML standardima (objavljeni kao XML šeme). Te šeme se koriste za validaciju poruke, prije nego se pošalje putem interneta, a zatim se poruka ponovo provjerava prema istoj XML šemi na prijemnoj strani, prije nego što bude prihvaćena.

GS1 XML

Koje su poslovne koristi od GS1 XML

  • Osigurava zajedničku strukturu i dozvoljeni sadržaj poslovnih poruka, a stranke i trgovinske jedinice se identificiraju koristeći GS1 ključeve.
  • Opslužuje međunarodna poduzeća bilo gdje u svijetu.
  • Moguće ga je proširiti kako bi zadovoljio specifične zahtjeve poslovnog sektora, te regionalne zahtjeve.
  • Može se prilagoditi novim zahtjevima različitih privrednih grana.
  • Nudi kompatibilnost sa tehničkim specifikacijama UN-ovog Centra za olakšavanje trgovine i elektronskog poslovanja (UN/CEFACT).