Globalna mreža za sinhronizaciju podataka (GDSN)


Globalna mreža za sinhronizaciju podataka GDSN (eng. Global Data Synchronisation Network) omogućava trgovinskim partnerima da razmjenjuju pouzdane podatke o proizvodima na globalnom nivou. Možete razmjenjivati informacije o proizvodima sa poslovnim partnerima automatski i na efikasan način koji osigurava cjelovitost tržišne marke.GS1 Globalna mreža za sinhronizaciju podataka® (GDSN) omogućava trgovinskim partnerima da automatski razmjenjuju svoje poslovne podatke. To znači da se organizacije mogu pouzdati da kada jedan od njihovih dobavljača ili trgovaca ažurira svoju bazu podataka i njihova će se baza podataka na sličan način ažurirati kao rezultat. Svako ima pristup istim podacima koji se kontinuirano obnavljaju.

Da bi se ovo dogodilo, svaka organizacija se treba pridružiti registru podataka kojeg je certificirao i testirao GS1, a koji je povezan sa GS1 Globalnim registrom®, centralnim direktorijem koji prati konekcije, garantira jedinstvenost podataka i osigurava usklađenost sa dijeljenim GS1 standardima.

Postoje mnogi registri podataka širom svijeta.

Koje su poslovne koristi od GDSN

  • Omogućava krajnjim korisnicima da pristupaju pouzdanim i ažurnim informacijama o proizvodima.
  • Bolja usklađenost sa prehrambenim i zdravstvenim standardima i propisima.
  • Eliminira manuelne procese i smanjuje mogućnost greške.
  • Smanjuje mogućnost greške u upravljanju podacima i troškove distribucije.
  • Plasira nove proizvode na tržište brzo i jednostavno.