Dobrodošli na web stranicu GS1 Bosne i Hercegovine! GS1 Bosne i Hercegovine je članica GS1, vodeće svjetske organizacije za standardizaciju lanca snabdijevanja. Kao neutralna i neprofitna organizacija omogućavamo našim članicama - organizacijama svih veličina iz različitih sektora - da unaprijede svoju učinkovitost implementacijom i usvajanjem najboljih praksi u lancu snabdijevanja.Najave edukacija

11.OKT

14. SKUPŠTINA

Prijava
11.OKT

Seminar: Elektronska razmjena podataka u praksi

Prijava

GS1 vjeruje u moć standarda da transformiraju način na koji radimo i živimo


Mi smo...


Neutralni i neprofitni

Vođeni članicama i pod upravom članica

Globalni i lokalni

Inkluzivni i spremni na saradnju

Aktuelnosti

  • Održana Trinaesta sjednica Skupštine Udruženja GS1 Bosne i Hercegovine Detaljnije
  • PRIMJENA Globalnog lokacijskog broja (GLN) u sklopu uvođenja IFS Standarda na primjeru kompanije Vispak u Bosni i Hercegovini Detaljnije
  • 5. GS1 KONFERENCIJA: PODACI – IMPERATIV ZA DIGITALIZACIJU
    Detaljnije
  • GTIN/EAN kod za plasman proizvoda na Google Shopping
    Detaljnije
  • Uloga GS1 standarda u lancu snabdijevanja COVID-19 vakcina
    Detaljnije
  • POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U SARAJEVU I GS1 BOSNE I HERCEGOVINE
    Detaljnije